Rikastaminen: Arevan uusi ydinpolttoaineen käsittelylaitos Rhônen laaksossa aloittaa kaupallisen tuotannon

April 11, 2013

29.3.2013

AREVAn pääjohtaja Luc Oursel juhlisti tänään yhdessä Rhônen laakson poliittisten ja taloudellisten vaikuttajien kanssa Georges Besse II North -uraanirikastamon kaupallisen tuotannon aloittamista.

Pohjoinen North -laitos aloittaa toimintansa kaksi vuotta eteläisen laitoksen jälkeen suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Tämän askeleen myötä ensimmäiset rikastetun uraanin säiliöiden toimitukset AREVAn polttoaineen tuotantolaitoksille ja sen asiakkaille voivat alkaa huhtikuussa 2013.

AREVA aloitti omien teollisuuslaitostensa nykyaikaistamisohjelman vuonna 2006 taatakseen uraanin toimitukset energiaa tuottaville asiakkailleen. Tämä ohjelma mahdollistaa AREVAn pystyvän 7.5 miljoonan SWUn (erotustyöyksikön) vuosittaiseen rikastamiskapasiteettiin.

Georges Besse II otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2016 mennessä. Sentrifugiteknologiaa hyödyntävä laitos kuluttaa 50 kertaa vähemmän sähköä kuin aikaisemmin käytössä ollut kaasudiffuusioteknologia.

Pääjohtaja Oursel painotti puheessaan paikallisen yhteistyön merkitystä. “Tämä ei ole merkittävä investointi pelkästään yhtiölle ja sen asiakkaille vaan myös paikallisesti. Kaksi kolmasosaa rakennustöistä tehtiin paikallisten kumppaneiden kanssa, jotka osoittivat sitoutumisensa hankkeen aikataulunmukaiselle valmistumiselle. Tämä takaa AREVAn läsnäolon alueella seuraavan neljän vuosikymmenen ajan.”

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com