Painevesireaktorin teknologia eli painevesireaktorin perusteet

Ydinreaktorissa tapahtuva atomiytimien fissio tuottaa lämpöä, joilta ihmisiä ja ympäristöä on suojeltava. Ydinturvallisuudessa on kyse erilaisista teknisistä sovelluksista ja organisaatioratkaisuista, joita sovelletaan ydinvoimalan suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä onnettomuuden tapahtumistodennäköisyyden vähentämiseksi ja sen seurausten rajoittamiseksi, jos onnettomuus kuitenkin sattuu.

Kolmen vapautumisesteen konsepti

Kolmen vapautumisestekerroksen käyttö auttaa estämään radioaktiiviset vuodot kaikissa tilanteissa.

• Syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu

Syvyyssuuntaisella turvallisuusajattelulla varmistetaan vapautumisesteiden teho ja kestäminen.

Miten painevesireaktori toimii

Ydinreaktion avulla höyryä tuottavan painevesireaktorin ydintä jäähdytetään kahden erillisen jäähdytysvesijärjestelmän avulla.

EPR:n rakenne

EPR:n rakenne ja komponenttien sijoittelu tarjoavat poikkeuksellisen ja ainutlaatuisen suojan häiriötekijöitä vastaan.