Syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu

Syvyyssuuntaisen turvallisuusajattelun konseptissa on kyse siitä, että vapautumisesteiden teho varmistetaan määrittelemällä niihin kohdistuvat vaarat ja soveltamalla peräkkäisiä suojaustasoja takaamaan vapautumisesteiden kestäminen:

  • ensimmäinen taso: turvallisen suunnittelun ja korkealaatuisen rakentamisen käyttö ja turvallisen ja luotettavan käytön varmistaminen, jossa sovelletaan palautteista saatua tietoja vikojen esiintymisen estämiseksi.

  • toinen taso: valvontamenetelmät, joiden avulla voidaan havaita normaalien käyttöolosuhteiden heikkenemiseen johtavat käyttöhäiriöt. Näin viat voidaan ennakoida ja poikkeamat normaaleista käyttöolosuhteista havaita ja niihin puuttua, jotta ennakoitu käyttötapahtuma ei eskaloidu onnettomuudeksi. Tärkein näistä menetelmistä on reaktorin sammuttaminen automaattisesti laskemalla ohjaussauvat reaktorin sydämeen, mikä keskeyttää ydinketjureaktion muutamassa sekunnissa.

  • kolmas taso: menetelmät, joiden avulla vikojen seurauksia voi lieventää ja sydämen sulamisonnettomuus voidaan välttää. Tämä taso käsittää erityyppisiä, moninkertaisesti varmistettuja järjestelmiä reaktorin sammuttamiseksi automaattisesti ja turvallisesti. Lisäksi käytetään erilaisia moninkertaisesti varmistettuja turvajärjestelmiä takaamaan, että radioaktiiviset aineet eivät pääse leviämään.

  • tämän lisäksi syvyyssuojauksen ulottamiseksi syvemmälle oletetaan, että kaikki kolme tasoa pettävät ja aiheutuu "vakava onnettomuus". Tällaisen tilanteen seurausten minimoimiseksi käytetään erilaisia menetelmiä.

Syvyyssuuntaisen turvallisuusajattelun soveltaminen tarkoittaa sitä, että sydämen tehon ja jäähdytyksen ohjauksessa käytetään moninkertaisesti varmistettuja järjestelmiä. EPR™-teknologiassa käytetään nelinkertaisesti varmistettuja järjestelmiä.

Turvatoiminnot on varmistettu käyttämällä erityyppisiä menetelmiä, jotta minimoidaan yhteisen vian riski.