Kilpailukyinen ratkaisu

Huolellisen suunnittelunsa ansiosta EPR™-reaktori tuottaa sähköä turvallisesti, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja erittäin kilpailukykyisesti suhteessa muihin energiantuottomuotoihin. Matalien ja tasaisten tuotantokustannustensa ansiosta EPR™-teknologia on poikkeuksellisen kustannustehokas energiantuottomuoto, erityisesti tilanteessa, jossa fossiiliset polttoainevarannot vähenevät. 

Merkittäviä säästöjä käyttö- ja huoltokustannuksissa

EPR™-reaktorin suuri kapasiteetti tarkoittaa sitä, että käyttö- ja huoltokustannukset laskevat suhteessa tuotettuihin megawattitunteihin. Kun tavoitekäyttöaste on 92 % ja reaktoria voi huoltaa ilman laitoksen alasajoa, saavutetaan vielä lisäsäästöjä. EPR™ ei myöskään vaadi enemmän henkilökuntaa kuin nykyisen sukupolven reaktorit.

20 % säästöä käyttö- ja huoltokustannuksissa EPR™-reaktorin suuren kapasiteetin ja korkean käyttöasteen ansiosta

Parempi polttoaineen kontrolli, parempi tuotto

Aksiaalinen eriste EPR™-reaktorin höyrygeneraattorissa auttaa saavuttamaan 37 % lämpötehon, mikä ylittää aiempien sukupolvien laitosten noin 33 %. Tämän ansiosta on mahdollista säästää jopa 15 % luonnon uraania (natU) tuotettua megawattituntia kohden verrattuna muihin reaktoreihin.

Lisäksi EPR™ -reaktorin tuotto uraanikiloa kohti on suurempi kahden lisätekijän ansiosta.  

  • Ensinnäkin neutroniheijastin reaktorin paineastiassa varmistaa, että vähemmän neutroneja pääsee ulos sydämestä.
  • Toiseksi reaktorin sydämen suuri koko tarjoaa heikomman tehokeskittymän, jolloin reaktorin ohjaus on helpompaa ja ketjureaktiota sääteleviä neutronien absorboijia tarvitaan vähemmän.

Jopa 15 % uraanin säästö suhteessa tuotettuun megawattituntiin ja enemmän sähköä uraanikiloa kohden kuin muilla tyypeillä.

Optimaaliset pääomakustannukset (CAPEX)

EPR™-reaktorin suunnittelussa on keskitytty järjestelmän virtaviivaistamiseen ja käyttöiän pidentämiseen pääomakustannusten optimoimiseksi. Monet keskeiset suunnitteluratkaisut perustuvat tiukkaan kustannushyötyanalyysiin, jolla on löydetty tasapaino huoltohelppouden ja investointikustannusten välillä.
EPR™-reaktorille on ominaista hyvä kestävyys, ja sen odotettavissa oleva käyttöikä on 60 vuotta.

EPR™-reaktorin kilpailukyky lyhyesti

EPR™ täyttää tiukat turvallisuusvaatimukset ja tarjoaa samalla merkittävää kilpailuetua resurssien tehokkaan käytön ja hyvän suorituskykynsä ansiosta. Käyttäjille tämä merkitsee seuraavia etuja:

  • pienet käyttökulut (OPEX),
  • optimaaliset pääomakustannukset (CAPEX),
  • korkea käyttöaste (tavoite 92 %),
  • parempi polttoaineen hallinta ja tuotto polttoainekiloa kohti,
  • kestävyys, odotettavissa oleva käyttöikä 60 vuotta.